skip to Main Content
+36 30 2392424 Online előjegyzés Rendelő

Hepaticus encephalopathia és a probiotikumok

A hepaticus encphalopathia (HE) acut vagy chronicus májbetegség következményekét kialakuló tünetcso­port, melyre jellemző, hogy a máj­betegség tünetei mellett neuromuscu­laris és neuro-psychiatriai tünetek jelen­nek meg. A probiotikumok adása, mint terápiás lehetőség az utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerül. A probio­tikus baktériumok számos hatása indokolja e kezelési mód bevezetését. Kimutatták, hogy a bélflóra bizonyos baktériumai csökkentik a bélben a bak­teriális urease aktivitást (a Gram-negatív urease termelő baktériumok kompetitív gátlásával), az intraluminalis pH csök­kentésével gátolják az ammónia fel­szívódását, csökkentik a bél mucosa permeábilitását és ezáltal csökkentik az egyéb toxinok felszívódását is, csökken­tik a gyulladásos jelenségeket és az oxi­datív stresszt a májsejtekben, valamint javítják az ammónia és egyéb toxinok eliminációját a májból. Összehasonlítva a lactulose és antibiotikus kezeléssel a probiotikumok több előnyös tulajdon­sággal rendelkeznek, emellett kiemelkedő tolerálhatóságuk­nak köszönhetően nem kell a szokásos mellékhatásokkal (puffadás, hasmenés) számolnunk. A Lactobacillus acidophilus adását HE-ban már a 60-as években több szerző felvetette. Liu és munkacso­portja placebo kontrollált vizsgálatában 4 törzsből álló készítmény (Lactobacillus paracasei, Pediacoccus pentoseceus, Leuconostoc mesenteroides, Lacto­bacillus plantarum) hatását vizsgálta 30 napos kezelést követően. A placebo csoporttal összehasonlítva a probiotikus csoportban szignifikánsan csökkent a széklet pH, a potenciálisan urease ter­melő baktériumok (Fusobacterium, Staphylococcusok, Pseudomonas etc.) száma és a szérum ammónia szint, valamint szignifikánsan javultak a neu­ropsychiatriai tesztek eredményei és a betegek Child besorolása. Egy másik munkacsoport főként a fakultatív hetero­lacticus Lactobacillusok (Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lacto­bacillus plantarum) használatát javasol­ja, mivel ezek a bélben jelenlevő glükóz­ból döntően laktótot állítanak elő, elha­nyagolható vagy kis mennyiségű CO2 mellett, elkerülve a fokozott gázképző­dést.

Irodalom

www.progastro.hu

1. Blei A, Cordoba J. Hepatic encephalopathy. Am J Gastroenterol 2001;96:1968-76.2. Solga SF. Probiotics can treat hepatic encephalopathy. Medical Hypotheses 2003;61:307-13.3. Macbeth W., Kass E., McDermott W. Treatment of hepatic encephalopathy by alteration of intestinal flora with Lactobacillus acidophilus. Lancet 1965;1:399-403.4. Read A. E., McCarthy C. F., Heaton K. W., Laidlaw J. Lactobacillus aci­dophüus (Enpac) in treatment of hepatic encephalopathy. BMJ 1966; 1: 1267-9.5. Liu Q, Duan ZP, Hada K, Bengmark S, Kurtovic J, Riordan SM. Synbiotic modulation of gut flora: effect on minimal hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis. Hepatology 2004;39:1441-9.6. Bongaerts G, Severijnen R, Timmerman H. Effect of antibiotics, prebi­otics and probiotics in treatment for hepatic encephalopathy. Med Hypotheses 2005;64:64-8.7. Demeter P. A probiotikumok alkal­mazásának lehetőségei emésztőszervi betegségekben. LAM 2006;16(1):41-47.

 

Back To Top