skip to Main Content
+36 30 2392424 Online előjegyzés Rendelő

A Helicobacter pylori fertőzés és a probiotikumok

A Helicobacter pylori (Hp) elfordulása a fejlődő országok lakossága körében mintegy 70-90%, a fejlett országokban ez alacsonyabb, megközelítően 20-50%. Szerepe ismert a fekélybetegség, a chronicus gastritis és a gyomor malignus daganatainak kialakulásában. A Hp fertőzés iga­zolásakor meghatározott eradikációs kezelést végzünk, mely különböző antibiotikumokból és protonpumpa-gátló vagy ranitidin-bizmutcitrát adásából áll. Az alkalmazott eradikációs protokollok mellékhatásai között a bélflóra változása kapcsán fellépő panaszok fontos helyet foglalnak el. A probiotikumok alkalma­zása a kezelés mellékhatásainak meg­előzésében és ezáltal a betegek együtt­működésének javításában sikeresnek bizonyult. Emellett felmerült, hogy a különböző probiotikus baktériumok gátolják a Hp szaporodását. Igazolták, hogy a Lactobacillus casei, a Lacto­bacillus acidophilus, a Lactobacillus sali­varius és a Lactobacillus johnsonii in vitro gátolják a Hp szaporodását, illetve metabolikus termékeik baktericid hatásúak. Csíramentes egerekben iga­zolták, hogyha előzőleg megfelelő számú Lactobacillust (L. salivarius) jut­tatnak a gyomorba, a Hp nem tud kolo­nizálódni (megtelepedni). Megkísérelték Helicobacter fertőzött egerek kezelését is Lactobacillus acidophilus tenyészet felülúszójával és azt találták, hogy mind az urease aktivitás, mind a szöveti elvál­tozások csökkentek. Később humán klinikai vizsgálatokban monoterápiában alkalmaztak probiotikumokat és az eradikációt C13-urea kilégzési teszttel illetve biopsiával igazolták sikeresen. Sakamoto és munkacsoportja Lacto­bacillus gasseri kezelést alkalmazott 31 betegen 8 hétig, melynek végén – C13­urea kilégzési teszttel – a Hp aktivitás szignifikáns csökkenését észlelte a kiin­dulási értékhez képest. Egy másik munkacsoport 20 tünetmentes Hp+ beteget kezelt 2 hétig Lactobacillus johnsonii tenyészet felülúszójával, azt 20mg omeprazollal vagy placeboval kombinálva. A kezelést követően 6 hét­tel mindkét csoportban csökkent az UBT értéke, de a gyomorbiopsiás minták a Hp perzisztálását igazolták. Canducci 120 Hp+ beteg randomizált, paralel­group vizsgálatát végezte. Az egyik cso­port egy klasszikus hármas eradikációs protokollt (2×20 mg rabeprazole + 3×250 mg clarithromycin + 3×500 mg amoxi­cillin), a másik csoport ugyanezt kapta liofilizált, ínaktivált Lactobacillus aci­dophilust tartalmazó készítménnyel kiegészítve. Az eradikációs ráta az első csoportban 72%, míg a másodikban 87% volt. 

Irodalom

www.progastro.hu

1. Cremonini F, Di Caro S, Covino M, Amuzzi A, Gabrielli M, Santarelli L et aV. Effect of different probiotic preparations on anti-Helicobacter pylori therapy-related side effects: a parallel group, triple blind, placebo­controlled study. Am J Gastroenterol 2002; 97: 2744-9.2. Demeter P. A probiotikumok alka­lmazásának lehetőségei emésztőszervi betegségekben. LAM 2006;16(1):41-47.3. Bhatia SJ, Kochar N, Abraham P, •’ Nair NG, Mehta AP. Lactobacillus aci­dophilus inhibits growth of Campylobacter pylori in vitro. J Clin Microbiol 1989;27:2328­30.4. Lorca GL, Wadstrom T, Valdez GF, Ljungh A. Lactobacillus acidophilus autolysins inhibit Helicobacter pylori in vitro. Curr Microbiol 2001:42:39-44.5. Kabir AMA, Aiba Y, Takagi A, Kamiya S, Miwa T, Koga Y Prevention of Helicobacter pylori infection by lactobacilli in a gnotobiotic murine model. Gut 1997;41:49­55.6. Coconnier M-H, Lievin V, Hemery E, Servin AL. Antagonistic activity against Helicobacter infection in vitro and in vivo by the human Lactobacillus acidophílus strain LB. Appl Environ Microbiol 1998;64:4573-80.7. Sakamoto I, Igarashi M, Kimura K, Takagi AQ, Miwa T, Koga Y Suppressive effect of Lactobacillus gasseri OLL 2716 (LG21) on Helicobacter pylori infection in humans. J Antimicrob Chemother 2001;47:709-10.8. Canducci F, Armuzzi A, Cremonini F, Cammarota G, Bartolozzi F, Pola P et al. A lyophilized and inactivated culture of Lactobacillus acidophilus increases Helicobacter pylori eradication rates. Aljment Pharmacol Ther 2000;14:1625-9.

Back To Top