Partnereink

 logo-eps-narancs.jpg

Endokrinológia, diabetológia és belgyógyászati magánrendelés
www.endodiab.hu

 Probiotikumok

 
Az egészség szempontjából elő­nyös baktériumokat tartalmazó ételek jó hatásáról már az Ószövetség perzsa változatában is találhatunk utalást, mi­szerint "Ábrahám hosszú életét a sava­nyított tej fogyasztásának köszönhette" (Genesis 18:8). Plinius, kr.e.76-ban, fer­mentált tejtermék fogyasztását javasolta gastroenteritisben. Az 1908-ban Nobel díjjal kitüntetett Mecsnyikov kifejtette, hogy a Lactobacillus tartalmú fermentált tejtermékek (aludttej) fogyasztása csök­kenti a bélben levő, toxint termelő pato­gének számát. Azt gondolta, hogy "a jó baktériumok megakadályozzák a mér­gező anyagokat gyártó rossz baktériu­mok elszaporodását". Emellett azt is fel­tételezte, hogy "a betegségek és a korai öregedés oka a vastagbélben zajló ön­mérgeződés, mely megakadályozható"
1965-ben született meg a probi­otikum fogalma (a "pro bios" - az életért kifejezésből), mely alatt olyan baktériu­mokat értettek, melyek képesek helyre­állítani a bélflóra egyensúlyát. Később pontosan definiálták a fogalmat, mely szerint:
A probiotikumok olyan készítmé­nyek, melyek élő, speciálisan kivá­lasztott, a bél szempontjából rele­váns mikroorganizmusokat (legin­kább Lactobacillusok és Bifidobacte­riumok) megfelelő számban tartal­maznak és ezek fiziológiásan ked­vező hatást fejtenek ki a humán szervezetben orális alkalmazásukat követően. (Fuller R.: "PROBIOTICS: The scientific basis")
 
Továbbá meghatározták azokat a készítményekben található baktériu­mokkal szemben támasztott követelmé­nyeket (kritériumokat), melyek alapján azok emberben alkalmazhatóak:
• Hurnán eredetűek
• A természetben nem patogének
• Rezisztensek a technológiai folyama­tok destruktív hatásával szemben
• Rezisztensek a gyomorsav és az epe­savak destrukciójával szemben
• Megtapadnak a bél epitheliumán
• Rövid idő alatt is kolonizációra képe­sek a béltraktusban
• Antimikrobalis anyagokat termelnek
• Modulálják az immunválaszt
• Befolyásolják a metabolikus folyama­tokat: pl.: cholesterol asszimiláció, vita­min produkció etc.
 
A prebiotikumok olyan nem emészthető oligoszacharidok (inulin, lactulose, fructo-oligosaccharidok etc.), amelyek segítik a probiotikumok kolo­nizációját, gátolják a patogéneket, ser­kentik a rövid C-láncú zsírsavak pro­dukcióját.
Színbiotikumok olyan készítmé­nyek, melyek probiotikumot és prebioti­kumot egyaránt tartalmaznak.
A modern (komplex) készítmények természetesen színbiotikumok, de az egyszerűség kedvéért a probiotikum kifejezést használják.