Boldog Óvoda és Iskola cím megtartása

Pályázati kiírás Boldog Óvoda, Boldog Iskola, Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola címek megtartására valamint Boldog Óvodák és Iskolák számára az “Örökös” cím elnyerésére.

A Boldog Óvoda és Boldog Iskola cím megtartására pályázhatnak azon intézmények, melyek a programot az idei tanévhez hasonlóan legalább egy csoportban viszik tovább a következő tanévben is, de Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola címre nem pályáznak.

Az Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola cím elnyerésére olyan intézmény pályázhat ennek a tanévnek a végén, mely Boldog Óvodaként, vagy Boldog Iskolaként a Boldogságóra programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában, és ezt a tevékenységet a jövőben is folytatja.

Az Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola cím megtartására olyan intézmény pályázhat ennek a tanévnek a végén, mely Örökös Boldog Óvodaként, vagy Örökös Boldog Iskolaként a Boldogságóra programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában és legalább három csoportban viszik tovább a következő tanévben is

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Óvoda, Iskola és Örökös Boldog Óvoda, Iskola cím megtartására valamint az “Örökös” cím elnyerésére.

A pályázati feltételek minden típusú nevelési-oktatási intézmény számára azonosak

A pályázat célja

Az alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.

A pályázat tárgya

  • A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Óvoda, Boldog Iskola, valamint az Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola cím megtartása.
  • Az elnyerhető címek száma korlátlan.

A pályázók köre

Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok

A címek alkalmazhatósága

  • A cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2023/2024-es tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.
  • A címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.
  • A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Óvodák és Iskolák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények számára az alapítvány szakmai programokat szervez.
  • A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és belső kapcsolatrendszerének.
  • A címnek való megfelelést az alapítvány szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.
  • Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.
  • A cím újabb pályázattal megújítható.

A különböző címek elnyeréséhez és megtartásához szükséges pályázati feltételeket az alábbi linkekre kattintva érheti el:

Pályázati feltételek a Boldog Óvoda és Boldog Iskola cím megtartásához

A Boldog Óvoda és Boldog Iskola cím megtartásához az intézmény képviselőjének csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják. A pályázati dokumentációt az elektronikus adatlap kitöltése jelenti.

A pályázat benyújtásához szükséges:

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2023. június 30.

Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási helyen szeretnék a Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet használni, feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat szükséges.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2023. augusztus 31-ig folyamatos.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2023. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2023. augusztus 31-ig folyamatos.

A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

Pályázati feltételek az Örökös Boldog Óvoda és Boldog Iskola cím elnyéréséhez

A címre olyan intézmény pályázhat, mely Boldog Óvodaként és Boldog Iskolaként igazoltan legalább egy-egy boldogságórán feldolgozta a program tíz témáját legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

A program fenntartását az iskola honlapján is nyomon követhetővé kell tenni.

A cím visszavonásig érvényes. Ennek oka az lehet, ha az iskola nem kívánja tovább folytatni a programot, vagy az, hogy a program fenntartása nem igazolódik.

A pályázat benyújtásához szükséges:

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2023. június 30.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2023. augusztus 31-ig folyamatos.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az alapítvány szakértői bizottsága 2023. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2023. augusztus 31-ig folyamatos.

A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

Pályázati feltételek az Örökös Boldog Óvoda és Boldog Iskola megtartásához

Az Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola cím megtartásához az intézmény képviselőjének csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják. A pályázati dokumentációt az elektronikus adatlap kitöltése jelenti.

A pályázat benyújtásához szükséges:

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2023. június 30.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2023. augusztus 31-ig folyamatos.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az alapítvány szakértői bizottsága 2023. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2023. augusztus 31-ig folyamatos.

A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.