Boldog Óvoda és Iskola cím elnyerése

Pályázati kiírás a Boldog Óvoda vagy Iskola cím elnyeréséhez

A pályázati határidő a 2023/24-es tanévre vonatkozóan szeptember 30-án lezárult. A következő tanévre vonatkozó jelentkezéseket 2024 március 20-tól várjuk.

Jelenleg több mint 7000 csoport regisztrált már a programba, a gyerekek munkáit itt lehet megtekinteni >>

A jelen pályázattal elnyerhető Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet azon intézmények kaphatják meg, melyek – a pályázati kiírásban szereplő Pályázati feltételeknek megfelelően – még ebben a tanévben legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan megtartanak egy boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

Mi a teendőd, ha szeretnétek pályázni?

Boldog Óvoda és Iskola cím elnyerése

1. Juttasd el a döntéshozóhoz a Boldog Óvoda vagy Iskola cím elnyerésének lehetőségét

Boldog Óvoda és Iskola cím elnyerése

2. Beszéljétek meg, hogy ki szeretne boldogságórát tartani az intézményetekben (a pályázathoz elegendő, ha már egy pedagógus jelentkezik)

Boldog Óvoda és Iskola cím elnyerése

3. Teljesítsétek a pályázati feltételeket, amiről itt olvashatsz részletesen. Ha elakadtok, keressetek minket és segítünk. Az egész folyamat nem tart tovább mint 1-2 óra.

Boldog Óvoda és Iskola cím elnyerése

4. Pályázati űrlap kitöltése és beküldése, amit itt találsz >>

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola cím elnyerésére.

A pályázati feltételek minden típusú nevelési-oktatási intézmény számára azonosak.

Az új Boldogságóra Önbizalom programban való részvétel feltétele a Boldog Óvoda vagy Iskola cím elnyerése. 

A pályázat célja

Az alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra (illetve az önbizalomra) való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.

A pályázat tárgya

 • A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Óvoda, Boldog Iskola cím elnyerése.
 • Az összes intézmény, amelyik újonnan elnyeri a Boldog Óvoda, Boldog Iskola címet, megkapja a Boldogságóra Programhoz (Boldogságfokozó technikák) és/vagy a Boldogságóra Önbizalom Programhoz (Önbizalomnövelő technikák) tartozó online letölthető oktatási csomagokat. 
 • Az elnyerhető címek száma korlátlan.

A pályázók köre

Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok, alapfokú művészetoktatási intézmények, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézmények, diákotthonok és kollégiumok, tanodák, család- és gyermekjóléti központok, gyermekotthonok, pedagógiai szakszolgálatok.

A címek alkalmazhatósága

 • A Boldog Óvoda és Boldog Iskola cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2023/2024-as tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.
 • A címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.
 • A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Óvodák és Iskolák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények számára az alapítvány szakmai programokat szervez.
 • A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és belső kapcsolatrendszerének.
 • A címnek való megfelelést az alapítvány szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.
 • Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.
 • A cím újabb pályázattal megújítható.

Pályázati feltételek a boldog óvoda és boldog iskola cím elnyeréséhez

1. Legalább egy boldogságóra megtartása

A pályázaton azon intézmény indulhat, melyben legalább egy csoport részt vett ebben a tanévben egy boldogságórán, és azt fotóval igazolni tudja. Ha még nem tartottak az intézményben boldogságórát, javasoljuk az alábbi képkirakó elkészítését:

Képkirakó:

A csoport tagjai egy-egy puzzle-sablonra készítsenek rajzot, képet arról, hogy számukra mit jelent a boldogság (a technika szabadon választható, kombinálható szöveggel is), majd az egyéni alkotásokból állítsanak össze egy közös montázst!

A megvalósításhoz használhatják az általunk mellékelt sablont, de készíthetnek sajátot is.

Képkirakó példák:

A feladatok megvalósulását fotóval kell igazolni a pályázati dokumentációban.

2. A boldogságóra szerepeljen a pedagógiai programban és munkatervben

A cím elnyeréséhez szükséges, hogy az intézményvezető szándéknyilatkozatában vállalja, hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2023. szeptember 30-ig szerepelni fog a Boldogságóra program, utóbbiban a tízhónapos program tematikájának megfelelő ütemezése, a felelősök és határidők meghatározásával. Amennyiben csak a Boldogságóra Önbizalom Programban kíván részt venni az intézmény, kérjük az Önbizalom Program tízhónapos tematikájának beépítését a pedagógiai programba. 

3. A 2023/2024-es tanévben minden hónapban legalább egy csoport tartson boldogságórát

Az intézmény vállalja, hogy a 2023/2024-es tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak boldogságórát, és egy feladat megvalósításáról fotót vagy más dokumentációt töltenek fel a www.boldogsagora.hu/faliujsag weboldalon a regisztrált csoportjuk bejegyzéseihez. Az intézmény választhatja azt is, hogy nem havonként tölt fel dokumentációt a boldogságórákról, hanem év végén készít egy összefoglaló beszámolót az elvégzett havi feladatokról és azt tölti fel a bejegyzéseihez az utolsó feladatot követően.

4. Az intézményből legalább egy pedagógus rendelkezzen Boldogságóra akkreditált képzés tanúsítvánnyal a 2023/2024-es tanévben

Amennyiben az intézményben még nincs olyan pedagógus, aki már elvégezte a Boldogságóra akkreditált képzést, vállalja, hogy a 2023/2024-es tanévben legalább egy pedagógus elvégzi.

A képzésen a pedagógusok szakmai segítséget kapnak a Boldogságóra program hatékony alkalmazásához, elsajátítják a pozitív pedagógiai szemlélet alapelveit, illetve saját élmény tapasztalatot szereznek a boldogságórás módszertanból, miközben szakmai tudatosságuk is erősödik.

Továbbiakban javasoljuk:

Kutatás

Részvétel az ELTE Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja és a Károli Gáspár Református Egyetem Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiuma által vezetett, a boldogságórák hatékonyságát mérő kutatásokban a 2023/24-es tanév során.

A tantestület/nevelő testület tájékoztatása, mely során bemutatásra kerül a Boldogságóra program

Ehhez az alapítvány bemutató prezentációt biztosít, melyet a sikeres pályázatot követően juttatunk el az intézmények számára.

A szülők értesítése minden olyan csoportban, ahol elindulnak a boldogságórák

Ehhez az alapítvány bemutató prezentációt biztosít, melyet a sikeres pályázatot követően juttatunk el az intézmények számára.

Az intézményi honlapon megjelenő tartalom

A programban való részvételt a pályázó intézmény a honlapján is kommunikálja a cím elnyerése után.

A dokumentumok benyújtásának menete:

A pályázat benyújtásához szükséges:

és a következő dokumentumok hiánytalan elküldése a megadott határidőig:

 • Egy boldogságóra megvalósulását igazoló fotó. 
 • Szándéknyilatkozat arról, hogy a 2023/2024-es tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak boldogságórát, a 2023/2024-es tanév során az intézményből legalább egy pedagógus rendelkezik Boldogságóra akkreditált képzéssel, és hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2023. szeptember 30-ig szerepel a Boldogságóra program, valamint a nevelőtestület (vagy Közalkalmazotti Tanács) hozzájáruló nyilatkozata. 

a következő e-mail címre: palyazat@boldogiskola.hu
(A dokumentumok a pályázati űrlapon is feltölthetőek!)

A pályázati űrlap beküldésének határideje: 2023. szeptember 30.
A boldogságóra megtartását igazoló fotó és a nyilatkozatok beküldésének határideje: 2023. szeptember 30.
A Boldogságóra program beillesztése az intézmény pedagógiai programjába és munkatervébe: 2023. szeptember 30.

Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási helyen szeretnék a Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet használni, feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat szükséges.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.

A pályázat elbírálása 2023. szeptember végéig folyamatosan.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az alapítvány szakértői bizottsága 2023. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2023. szeptember végéig folyamatosan.

A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

Pályázati adatlap a boldog óvoda vagy boldog iskola cím elnyeréséhez

Ezen űrlap kitöltésével azon intézmények küldhetik be pályázati jelentkezésüket, amelyek a 2022/2023-as tanévben nem rendelkeztek Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címmel.

Az űrlap minden mezőjének kitöltése kötelező! A beküldést követően visszaigazoló emailt küldünk.